Città del Vaticano

[ cheet-tah del vah-tee-kah-naw ]
/ tʃitˈtɑ dɛl ˌvɑ tiˈkɑ nɔ /

noun

Italian name of Vatican City.

British Dictionary definitions for citta del vaticano

Città del Vaticano
/ (tʃitˈta del vatiˈkaːno) /

noun

the Italian name for Vatican City